Hoe we de prijs van onze technische vertalingen berekenen

Wat kost een goede technische professionele vakvertaling?
Vaste klanten genieten aanzienlijke voordelen!
Vertalingen van tabellen en "moeilijke" teksten.
Delen opWhatsAppLinkedIn

Hoe gaat u voor de berekening voor een technische professionele vakvertaling te werk?

Onze berekening wordt per regel uitgevoerd. Een regel bestaat uit 50 tekens in de brontaal (bij Aziatische talen wordt de desbetreffende Duitse resp. Engelse doeltekst ter vaststelling van het aantal regels gebruikt).

Voor het berekenen van de prijs worden dubbele spaties, automatisch gegenereerde inhoudsopgaven, cijfertabellen, niet te vertalen teksten enz. niet meegeteld.

Het aanmaken van lay-outs in de meest uiteenlopende bestandsformaten bieden wij bij behoefte als optie aan.

Hoeveel kost een technische professionele vakvertaling?

Onze prijzen zijn afhankelijk van de taalcombinatie en worden als regelprijzen in de doeltaal vermeld. De regelprijzen zijn gebaseerd op regels van 50 tekens incl. leestekens en spaties.

Dubbele spaties, automatisch gegenereerde inhoudsopgaven, cijfertabellen, niet te vertalen teksten enz. worden hier niet meegeteld.

Geen spoedtoeslag

Wij berekenen geen spoedtoeslag.

Hanteert u een minimaal orderbedrag?

Voor kleine opdrachten berekenen wij een minimaal orderbedrag van 30 regels per taalcombinatie en opdracht.

Hoe berekent u een tabel met technische vakbegrippen?

Bij de vertaling van losse begrippen worden drie begrippen als zijnde twee regels geteld.

Hierbij dient te worden vermeld, dat een begrip niet per se te allen tijde uit één woord bestaat, echter ook zeer vaak uit een combinatie van enige woorden.

Genieten vaste klanten van bepaalde voordelen?

Kostenreductie bij opnieuw te gebruiken vertalingen

Teksten zijn vaak gebaseerd op andere of oudere versies. Zo worden nieuwe bedieningsinstructies meestal op basis van reeds bestaande bedieningsinstructies aangemaakt. Ook binnen een tekst of bedieningsinstructies komt het voor, dat zich tekstpassages of zinnen herhalen.

Alle door ons vertaalde teksten worden in klantspecifieke databases gearchiveerd en zijn bijgevolg bij alle toekomstige projecten automatisch ter beschikking.

Terugkerende teksten of zinnen dienen bijgevolg slechts eenmaal te worden vertaald en gecontroleerd en kunnen vervolgens zo vaak als nodig is worden gebruikt.

Hier ligt een aanzienlijk besparingspotentieel, dat wij voor het grootste deel aan onze klanten doorgeven. Bij teksten met een noemenswaardig herhalingspercentage berekenen wij voor de wederom te gebruiken vertalingen slechts een vast minimaal bedrag.

Dat resulteert in kostenreducties van tot wel 70% ten opzichte van een nieuwe vertaling.

Korting voor vaste klanten

Indien wij vaak voor dezelfde klant werken, profiteren beide partijen daarvan.

  • Wij leren bij iedere opdracht meer over de producten van de klant.
  • De gebruikte vakterminologie herhaalt zich.
  • De productiviteit vergroot zich van opdracht tot opdracht.
  • Onze klantspecifieke terminologiedatabank wordt na verloop van tijd steeds omvangrijker en meer compleet.
  • De klant profiteert van een gelijkblijvende taalstijl.

Opdat u als klant deze voordelen bij een nieuwe vertaling niet uit het oog verliest, ontvangt u als vaste klant bij bestellingen op basis van onze prijslijst een korting.

De classificatie als vaste klant is afhankelijk van uw omzet in het voorgaande jaar of, indien gunstiger, uw actueel bereikte jaaromzet.

Berekent u op basis van de doeltaal of brontekst?

Wij berekenen op basis van de brontaal.

Hoe berekent u herhalingen?

Herhalingen zijn gratis.

Uit vroegere vertalingen opnieuw te gebruiken teksten worden niet als nieuwe vertalingen, maar met een vast bedrag voor het verwerken van 0,40 €/regel in rekening gesteld.

Wij stellen het aantal herhalingen en reeds beschikbare teksten per analyse met behulp van onze TM-software Trados vast.

Hoe berekent u professionele vakvertalingen van "moeilijke" teksten?

Geen moeilijkheidstoeslag!

Het berekenen van een moeilijkheidstoeslag wijzen wij principieel af.

De beoordeling van de moeilijkheidsgraad van een te vertalen tekst is uitsluitend subjectief. Uiteraard verlangen bepaalde teksten meer omvangrijke en tijdrovende terminologie-recherches dan andere teksten.

Daar onze prijzen op een gemengde calculatie zijn gebaseerd, wordt met deze eventuele extra inspanningen in de prijsvorming rekening gehouden.

  • Indien een vertaler een tekst als zijnde "moeilijk" kwalificeert, dan betekent dat voor ons dat er voor deze tekst te hoge eisen aan hem worden gesteld.
  • Indien wij "moeilijkheden" met een tekst hebben, dan informeren wij onze klanten en zoeken gemeenschappelijk naar een oplossing.

Een als zijnde "moeilijk" ervaren vertaling bereikt gegarandeerd niet de nagestreefde kwaliteit. Wij vinden het om die reden ongepast, om hiervoor een toeslag te verlangen.

Betalingsvoorwaarden en betalingsmethoden

Onze betalingsvoorwaarden en betalingsmethoden vindt u hier.

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op