Technische vertalingen in veel vakgebieden

Vakgebieden - Vertalingen

Wij zijn gespecialiseerd op het vertalen van technische teksten en documenten. Om die reden hechten wij er bijzonder grote waarde aan, dat onze ervaren vakvertalers afgezien van de taalkennis tevens over de vereiste technische vakkennis beschikken.

Een selectie uit onze vakgebieden voor technische vertalingen

 • aandrijf- en regeltechniek
 • mechanica (algemeen)
 • automatiseringstechniek (PLC)
 • bouwkunde
 • natuurkunde
 • pneumatiek en hydrauliek
 • computer (hardware en software)
 • elektronica en elektrotechniek
 • kunststoftechniek
 • solartechniek
 • scheikunde resp. chemie
 • contracten

Uitgesloten zijn teksten op het gebied van: geneeskunde, farmacie, patenten

Bij onze vertaaldiensten concentreren wij ons op de technische speciale gebieden, waarbinnen wij over desbetreffende vakkennis en jarenlange ervaring beschikken.

Controle van de professionele vakvertalingen door ingenieurs

Door onze vaktechnisch competente ingenieurs worden de technische vertalingen minutieus gecontroleerd. Werd de brontekst goed begrepen en vervolgens nauwkeurig en qua context juist in de doeltaal overgebracht?

Reeds de kleinste afwijkingen bij cruciale voorschriften en procedures kunnen aanzienlijke consequenties van enorme betekenis hebben.

De vakinhoudelijke achtergrondkennis van onze ingenieurs, gecombineerd met uitgebreide recherchemogelijkheden, garandeert een correcte weergave van de brontekst in de desbetreffende vakgebieden.

Beheer van de terminologie uit diverse vakgebieden

In het kader van deze uitgebreide vakinhoudelijke controle wordt vervolgens uw bedrijfseigen terminologie in de op internet gebaseerde terminologiedatabank ingevoerd, alwaar zij voor u op ieder moment ter beschikking is en voor toekomstige technische professionele vakvertalingen steeds kan worden opgeroepen.

Wetenswaardigenheden over de PTS vertaalmethode