Technische professionele vakvertalingen door ingenieurs

U zoekt een professionele partner voor uw technische vertalingen met kwaliteitsgarantie?

Onze ervaren vertalers & ingenieurs helpen u verder!

Stel uw project aan ons voor

Professionele vakvertalingen

Goede professionele vakvertalingen baseren op drie kennispijlers:

  • Taalkennis:           Vertalingen door moedertaalsprekers met vakkennis
  • Vakkennis:            100%-controle door ingenieurs
  • Bedrijfskennis:      Bedrijfsspecifieke terminologiedatabank

Voor de optimale kwaliteit van een professionele vakvertaling kan geen enkele pijler buiten schot worden gehouden

Het vertalen van technische teksten verlangt meer dan alleen taalkennis. De koppeling van taalkundige competentie en een omvangrijke vakkennis is de basis van onze werkmethode.

Vakvertaling vereist technische taalkennis

Afhankelijk van het vakgebied selecteren wij een geschikte vakvertaler voor de bewerking van uw tekst. Wij selecteren uiteraard uitsluitend vertalers, welke de doeltaal van uw tekst als moedertaal spreken, alsmede over een gefundeerde opleiding en jarenlange ervaring beschikken.

Vakvertaling uitsluitend met gefundeerde vakkennis

Technische intelligentie alsmede gefundeerde basiskennis in het betreffende vakgebied zijn de basisvoorwaarden voor een correcte professionele vakvertaling. Dikwijls is voor de juiste interpretatie van de teksten kennis op ingenieursniveau en ervaring in het betreffende toepassingsgebied noodzakelijk.

Om deze redenen is het logisch en duidelijk, deze werkzaamheden door een team te laten uitvoeren. Dat betekent een 100% controle van de technische professionele vakvertaling door een voor de kwaliteit verantwoordelijke en vakcompetente ingenieur.

Vakvertaling optimaliseren door bedrijfskennis

De toepassing van de meest moderne techniek maakt het opnieuw gebruiken van reeds vertaalde zinnen en een harmonische vertaling van uw vakterminologie mogelijk. U heeft op ieder moment de mogelijkheid tekstdata te corrigeren en te actualiseren - uw professionele vakvertalingen zijn bijgevolg te allen tijde op de nieuwste stand.

Uw terminologievoorschriften, opmerkingen en correcties worden door ons in databanken vastgelegd en uw kennis als expert wordt bij alle toekomstige professionele vakvertalingen geïmplementeerd. Dit garandeert een optimale kwaliteit van de vertaling en uw tekst verschijnt in een harmonische en correcte bedrijfstaal.

Wetenswaardigenheden over de PTS vertaalmethode