Kwaliteitsbewaking bij professionele vakvertalingen door ingenieurs

Kwaliteitsbewaking - Vertalingen

Voor de kwaliteit van een technische professionele vakvertaling is veel meer nodig dan alleen taalkennis. De combinatie van taalkundige kwalificatie en vakinhoudelijke competentie is de basis van onze werkmethode. Vertalingen worden bij ons in het team bewerkt.

Kwaliteit gewaarborgd door vakvertalers

Al naar gelang van het vakgebied selecteren wij een geschikte technische vakvertaler, welke uiteraard de doeltaal van de te vertalen tekst als moedertaal spreekt.

Relevante ervaring en een gefundeerde opleiding zijn basiscriteria bij onze selectie, teneinde de kwaliteit van iedere technische professionele vakvertaling te waarborgen.

Kwaliteitscontrole door vaktechnisch competente ingenieurs

Na de vertaling worden de teksten compleet door een ingenieur gecontroleerd. Bij deze kwaliteitscontrole worden eventueel noodzakelijke correcties in overleg met de moedertaalspreker uitgevoerd.

Daardoor zijn wij in staat, de bekwaamheden van de vertaler goed te kunnen beoordelen en te classificeren, alsmede onze klanten te allen tijde een vaktechnisch nauwkeurige en kwalitatief hoogwaardige vertaling te leveren.

Deze kwaliteitsbewaking is van buitengewoon belang, omdat reeds de kleinste afwijkingen bij kritische beschrijvingen en instructies tot aanzienlijke gevolgen kunnen leiden.

Kwaliteitsoptimalisatie in samenwerking met klanten

De ingenieur is de contactpersoon van de vertaler bij alle onduidelijkheden in uw tekst. Indien de tekstinhoud niet geheel duidelijk is, dan zal de ingenieur direct met u of uw experts contact opnemen teneinde het probleem op competent niveau op te lossen.

Wetenswaardigenheden over de PTS vertaalmethode