Bedieningsinstructies en technische handleidingen juist vertalen

Bedieningsinstructies en technische handleidingen juist vertalen
Met zekerheid heeft u ook al eens een onbegrijpelijke handleiding gelezen. Teneinde dit probleem te voorkomen en de taalkundige en technische kwaliteit van uw vertaling te waarborgen, dient erop een aantal zaken te worden gelet.
Delen opWhatsAppLinkedIn

De technisch correcte vertaling van bedieningsinstructies of handleidingen is voor fabrikanten en industriële bedrijven niet alleen wettelijk verplicht, maar tevens een teken van professionaliteit.

Uitsluitend door een harmonische terminologie en controle door een ingenieur kan de vereiste kwaliteit worden bereikt.

Waarom is de kwaliteit van bedieningsinstructies belangrijk?

De bedieningsinstructies voor het opbouwen, gebruiken, onderhouden en repareren van technische installaties of machines zijn voor de gebruiker extreem belangrijk. Bovendien is het noodzakelijk, dat de installatie of machine bij het in bedrijf stellen adequaat wordt uitgelegd.

Foutieve, onvolledige, verwarrende of onbegrijpelijke bedieningsinstructies kunnen tot een oneconomisch en verkeerd gebruik leiden en betekenen een aanzienlijke gevarenbron voor personen en voorwerpen.

De bedieningsinstructies of de handleiding maken deel uit van het product en dienen in de officiële taal/talen van de landen waar het product wordt gebruikt te worden meegeleverd. Iedere fabrikant, handelaar of importeur in de EU is verplicht de bedieningsinstructies of handleiding te vertalen.

Technische vertalers voor bedieningsinstructies en handleidingen

Om deze reden is het bijzonder belangrijk, dat de bedieningsinstructies en handleidingen betrouwbaar worden vertaald.

Hier komt het niet alleen op de taalkundige kwaliteit van de vertaler aan, maar vooral op zijn vakkennis. De vertaling van instructies of een handleiding voor de montage van een machine verlangt andere kennis dan een professionele vakvertaling van handleidingen voor technische automatiseringselektronica of de productbeschrijving van onderdelen van rubber en kunststof.

Handboeken voor de gebruiker professioneel vertalen

De vertaalbranche in Duitsland bijvoorbeeld heeft een jaarvolume van minimaal 600 miljoen Euro. Ten minste tweederde van deze markt wordt door freelance-vertalers bediend.

Veel vertaalagentschappen verdelen slechts de vertaalopdrachten en voegen aan het eigenlijke vertaalwerk geen enkele meerwaarde toe. Deze worden in vakkringen "ompakkers" genoemd!

Vertaalbureaus daarentegen hebben interne vertalers in dienst. De meeste dienstverleners voor vertalingen zijn een tussenvorm bestaande uit een vertaalbureau en -agentschap.

Bij deze bedrijven dient u erop te letten dat zij, los van het eigenlijke vertaalwerk, extra diensten van toegevoegde waarde leveren teneinde uw handboek voor de gebruiker exact te vertalen.

Daartoe behoren bijvoorbeeld de controle op volledigheid, correctielezen door een tweede vertaler of, bij technische teksten, bij voorkeur door een expert, alsmede terminologiebeheer, formatteringswerkzaamheden, ...

Alleen dan zijn noemenswaardige prijstoeslagen ten opzichte van freelance-vertalers verantwoord.

Hoge kwaliteit voor de vertaling van een handleiding

Wij waarborgen een hoge kwaliteit van uw vertaling door:

  • Toepassen van het vierogenprincipe
  • Gekwalificeerde vakvertalers die de moedertaal spreken
  • Aanmaken van een terminologiedatabank
  • Gebruikmaking van Translation Memory voor een consistente vertaling
  • Online-controle door uw experts op verzoek

Technische vertalingen van handleidingen welke door ingenieurs worden nagelezen

Onze vertalers beschikken over de vakinhoudelijke kennis en kunnen uw handleiding in de werktuigbouwkunde, bouwkunde, op het gebied van de elektrotechniek en de kunststoftechniek competent en correct vertalen.

Vertalingen in de basistalen Duits, Frans, Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans en Russisch worden door onze interne ingenieurs nagelezen en gecontroleerd of deze technisch correct zijn.

Al onze ingenieurs zijn in het bezit van een diploma van een universitaire technische faculteit.

Prijsvoordeel voor de vertaling van uw handleiding

Vakvertalingen kunt u natuurlijk overal kopen. Echter door ingenieurs gecontroleerde professionele vakvertalingen zijn slechts zelden te verkrijgen. Door de hoge uurtarieven voor ingenieurs is deze gekwalificeerde controle voor de meeste aanbieders niet te financieren.

Daar wij echter in Luxemburg zijn gevestigd, profiteren wij van lage belastingen en indirecte loonkosten. Dit voordeel kunnen wij in de vorm van lage controlekosten aan onze klanten doorgeven.

Zo kunnen wij qua prijs niet met een freelance-vertaler concurreren, echter wij bevinden ons in de meeste gevallen onder het prijsniveau van andere agentschappen.

Wij maken voor uw vertaling geheel kosteloos en vrijblijvend een offerte. Ons ingenieursbureau behandelt alle aanvragen en opdrachten discreet en vertrouwelijk.

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op