Vertalingsvrijgave van technische professionele vakvertalingen

Vertalingsvrijgave - Vertalingen

Indien geleverde vertalingen bij u aan een kwalititeitscontrole worden onderworpen en worden gecontroleerd, dan bieden wij u de mogelijkheid deze controle vóór uitlevering online uit te voeren.

Vertalingsvrijgave en controle door klanten

U, respectievelijk uw controleur, kan zich met behulp van een speciale software, de "PTS vertalingsvrijgave", direct op onze server inloggen en de betreffende bestanden openen en controleren.

  • Daarbij wordt de tekst in de doeltaal weergegeven.
  • Bij het aanklikken van een zin wordt tevens de brontekst getoond.
  • Iedere zin kan worden bewerkt of van een opmerking worden voorzien.

Bijgevolg wordt uw kennis als expert in alle toekomstige technische professionele vakvertalingen geïmplementeerd.

Vertalingsvrijgave optimaliseert de kwaliteit van technische professionele vakvertalingen

De controle kan tevens door meerdere personen worden uitgevoerd. Verkooppartners en buitenlandse vestigingen worden bijgevolg in het vertaalmanagement geïntegreerd.

Met alle uitgevoerde correcties en geplaatste opmerkingen wordt bij de actuele tekst en bij alle toekomstige projecten rekening gehouden. Dat vermindert op lange termijn uw controle-inspanningen en verhoogt de kwaliteit van de vertalingen.

Vertalingsvrijgave na vakinhoudelijke controle door experts

Alle invoer en wijzigingen kunnen dankzij onze optimaal gestructureerde databank worden getraceerd. Het is voldoende, dat een controleur punt voor punt wijzigingen uitvoert, welke dan op de complete tekst kunnen worden overgezet.

Met dit concept integreren wij de vakkennis van uw experts in ons vertaalproces.

Wetenswaardigenheden over de PTS vertaalmethode