Vertalingen met ISO-certificering overeenkomstig DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100

Vertalingen met ISO-certificering overeenkomstig DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100
Teneinde de kwaliteit van technische vertalingen te waarborgen, vertrouwen talrijke bedrijven op de Europese ISO-norm DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100. Ervaart u nu, waarom dit geenszins voldoende garantie is voor vakinhoudelijk correcte en hoogwaardige vertaalwerkzaamheden.
Delen opWhatsAppLinkedIn

DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 is een Europese ISO-kwaliteitsnorm voor technische vakvertalingen, welke tot een verhoging van de kwaliteit kan leiden. Deze norm is echter volgens onze mening onvolledig.

Zie ook: Zijn DIN EN 15038 en DIN EN ISO 17100 echt een garantie voor kwaliteit?

Wij bekritiseren bij de ISO-norm de hieronder vermelde punten:

  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 verlangt niet, dat de doeltaal met de moedertaal van de vertaler overeenkomt.
  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 verlangt geen vakinhoudelijke controle (alleen als dit is overeengekomen!).
  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 verlangt geen terminologiewerkzaamheden (alleen als dit als extra dienstverlening is overeengekomen!). De bron van de gerechercheerde terminologie krijgt u niet te weten.
  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 verlangt het correctielezen door een corrector (vierogenprincipe). De corrector hoeft niet per se competenter dan de vertaler te zijn, echter met zijn correcties moet rekening worden gehouden. Samenwerking tussen de vertaler en corrector is niet gepland.
  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 verlangt vóór de vertaling een brontekstanalyse, teneinde vooraf op vertaalproblemen te kunnen reageren. De omvang van de analyse wordt echter niet vastgelegd, maar uitsluitend in de bijlage van de norm in een lijst vermeld. De noodzakelijke (hoge) competentie van de bewerker wordt niet behandeld. De kosten voor deze fase in de bewerking staan in geen enkele verhouding tot het mogelijke voordeel daarvan!
  • DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 bevat veel na te streven eisen, aan welke echter uitsluitend wordt voldaan indien deze nadrukkelijk werden afgesproken.

Conclusie: vertaaldiensten overeenkomstig DIN EN 15038 / DIN EN ISO 17100 zijn geen garantie voor kwaliteit

Het uitgangspunt van deze norm is echter absoluut in orde. Als klant dient u de inhoud van deze norm te kennen en de ontbrekende factoren door concrete afspraken nader in opdracht te geven, voor zover de vertaaldienst dan nog voor u betaalbaar blijft!

PTS - vertalingen van hoge kwaliteit ook zonder ISO-certificering

Als bureau voor technische professionele vakvertalingen vatten wij de hierboven genoemde kwaliteitskenmerken als zijnde vanzelfsprekend op. Alle teksten worden taalkundig, vakinhoudelijk en qua terminologie door ingenieurs gecontroleerd. Overtuigt ook u zich van werkelijke kwaliteit en vraagt u nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op