Terminologiebeheer met systeem

Terminologiebeheer met systeem
Hoe ondernemingen met moderne terminologiebeheersystemen uw vertaalwerk kostenefficiënter en coherenter maken.
Delen opWhatsAppLinkedIn

Wat is terminologie?

Terminologie duidt de totaliteit van alle vakbegrippen van een vakgebied aan. Vakterminologie kan bijvoorbeeld in een woordenboek of een verklarende woordenlijst zijn geformuleerd. Vandaag de dag wordt terminologie meestal digitaal en meertalig beheerd. Daardoor ontstaat een gecontroleerde vocabulaire, welke een belangrijke basis voor de technische documentatie en het efficiënt vertalen vormt.

Een goed terminologiebeheer is een wezenlijke succesfactor

Terminologiemanagement maakt het voor u mogelijk, terminologie inclusief heldere gebruiksregels te beheren en uw vertalingen daardoor met hoge efficiëntie en grote nauwkeurigheid te produceren. Op deze manier wordt gewaarborgd, dat binnen een vakvertaling te allen tijde de correcte terminologie wordt gebruikt.

Voordelen van een terminologiedatabank

Aan de ene kant wordt door „correcte en taalkundig logische terminologie“ de kwaliteit van de teksten verhoogd. Aan de andere kant wordt met behulp van de terminologiedatabank de consistentie en productiviteit verbeterd. Dat wederom leidt tot een tijdbesparing resp. kostenbesparing.

Kostenbesparing door terminologiemanagement

Binnen bedrijven wordt over terminologiewerkzaamheden vaak controversieel gediscussieerd. Door de één worden voornamelijk de aspecten tijd, kosten en moeite op de voorgrond van de overwegingen geplaatst, voor de ander is zij een onvermijdelijke must met betrekking tot kwaliteitsverbeteringen en het verhogen van de efficiëntie of productiviteit.

Voor hetzelfde productonderdeel worden vaak verschillende benamingen gebruikt. Eén van de oorzaken daarvan is, dat binnen de bedrijven zeer veel en verschillende afdelingen aan de toekenning van benamingen zijn betrokken.

De problematiek van verschillende benamingen heeft verstrekkende gevolgen voor de werkefficiëntie. Zo gebeurt het, dat omschrijvingen van productonderdelen voortdurend resp. zeer vaak niet direct worden begrepen. Dat leidt ertoe, dat er zeer vaak moet worden opgezocht of nagevraagd. Harmonische, uniforme benamingen hebben om die reden een zeer groot voordeel.

Desondanks wordt aan de betekenis van terminologiemanagement binnen veel bedrijven onvoldoende waarde gehecht. De problematiek en betekenis van terminologiewerkzaamheden is bij veel bedrijven bekend. Juist daarom is het verrassend, dat slechts weinig bedrijven bereid zijn om in terminologiewerkzaamheden te investeren.

Bij vertalingen met onvoldoende terminologie is het gevaar aanwezig, juist bij de vertaling van bedieningsinstructies van zeer complexe machines, tegenstrijdige vakbegrippen te gebruiken. Veel bedrijven zijn zich daarbij helemaal niet bewust, hoe belangrijk een harmonische terminologie in haar communicatie is. Afgezien van misverstanden, welke door onharmonisch vertaalde begrippen ontstaan, beschadigen zij tevens de image en de herkenningswaarde van een bedrijf.

Terminologiebeheer bij PTS vertalingen

Door het systematisch terminologiebeheer bij het vertaalproces waarborgt PTS een duurzame harmonische bedrijfstaal en kostenefficiënte vertaalprocessen. Wij maken graag geheel en vrijblijvend een offerte voor u.

Terminologiebeheer met systeem
Terminologiebeheer met systeem

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op