Vragen over de dienstverlening

Terminologiebeheer en vaktechnische controle van vertalingen.
Uw bijdrage voor het handhaven van de correcte bedrijfstaal en "Corporate Identity".
Delen opWhatsAppLinkedIn

Wat is terminologie?

Onder terminologie verstaat men de eenheid van vakspecifieke vocabulaire.

Hoe beheert u de terminologie van uw klanten?

Voor iedere klant maken wij een op internet gebaseerde terminologiedatabank aan, welke bij iedere opdracht door ons wordt uitgebreid. De klant heeft per internet toegang tot deze databank en kan bijgevolg actief aan het onderhouden van de data deelnemen.

Het voordeel voor u als klant is dat wij dankzij het terminologiebeheer voor hetzelfde begrip te allen tijde dezelfde op u afgestemde vertaling zullen gebruiken.

Teneinde van alle voordelen van een centrale terminologiedatabank te profiteren, heeft u geen extra infrastructuur en geen speciaal opgeleid personeel nodig.

Al uw medewerkers kunnen onbeperkt van deze terminologie gebruikmaken: zelf terminologie invoeren en tevens wijzigen. Onze taak is het, op de data-integriteit te letten.

Wie voert het correctielezen van de professionele vakvertalingen uit?

Het correctielezen van de technische professionele vakvertalingen wordt door onze ingenieurs uitgevoerd, welke over de vereiste vakkennis beschikken en de grootste waarde aan een correcte terminologie hechten. Deze vaktechnische controle garandeert een kwalitatief hoogwaardige vertaling.

Hoe verkrijg ik de hoogste mate van coherentie met de brontekst?

Met onze software, de „PTS vertalingsvrijgave“, kunt u zich direct op onze server inloggen en de betreffende bestanden openen en controleren.

  • De tekst wordt in de doeltaal weergegeven.
  • Bij het aanklikken van een zin wordt tegelijkertijd de brontekst getoond.
  • Iedere zin kan van een opmerking worden voorzien of worden bewerkt.

De controle kan tevens door verschillende personen worden uitgevoerd. Iedere invoer en alle wijzigingen blijven traceerbaar. Het is voldoende, dat een controleur punt voor punt wijzigingen uitvoert, opdat deze dan op de complete tekst kunnen worden overgezet.

Met alle wijzigingen en opmerkingen wordt bij de actuele tekst en tevens bij alle toekomstige vertalingen rekening gehouden.

Dat vermindert op lange termijn uw controle-inspanningen en verhoogt de kwaliteit van de vertalingen.

Met dit concept wordt de vakkennis van uw experts in ons vertaalproces geïntegreerd. Dit garandeert een harmonische en correcte bedrijfstaal, een elementair bestanddeel van uw "Corporate Identity".

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op