Bepaling van het aantal regels in een te vertalen tekst

Een vertaler die het aantal regels in een te vertalen tekst berekent.
Hoe duur is een vertaling? U wilt een tekst laten vertalen en inschatten hoe hoog de kosten zullen zijn. U kent enkel de regelprijs van uw vertaler en wilt zelf de totale prijs van een vertaling berekenen. De statistieken van uw tekstverwerkingsprogramma vormen de basis van uw kostenberekening. Wij laten u zien hoe.
Delen opWhatsAppLinkedIn

Wat is een regel?

Vertaaldiensten worden per regel afgerekend.

Een regel bestaat doorgaans uit 50 tekens, ook bij PTS.

Het aantal tekens per regel is niet genormeerd en wordt voor een deel van land tot land verschillend vastgelegd. In Duitstalige gebieden telt een regel meestal 50 tekens, soms ook 55 tekens. In België telt een regel dan weer 60 tekens.

Wat is een aanslag?

Het begrip ‘aanslag’ stamt nog uit de vroegere periode van de schrijfmachine. Toen werd het aantal ‘aanslagen per regel’ vastgelegd. Vandaag spreken we van ‘tekens per regel’.

Aantal regels in een tekstverwerkingsprogramma

Bij de meeste tekstverwerkingsprogramma’s kan men statistieken oproepen.

In Microsoft Word heet deze functie ‘Woorden tellen’ in het menu ‘Controleren’.

Statistieken in Microsoft Word 2013

Afb. 1: Statistieken in Microsoft Word 2013

 

De statistieken in Microsoft Word geven een parameter ‘Regels’ weer. Deze waarde stemt overeen met het aantal lijnen, ongeacht het aantal tekens per lijn. Hier wordt een lijn met 1 teken net als een lijn met 100 tekens als één regel geteld. Deze waarde kan dus niet worden gebruikt om een vertaling af te rekenen.

Invloed van de formattering

Het aantal tekens van een lijn hangt af van de tekengrootte, formattering en lay-out.

Statistieken in Microsoft Word 2013

Afb. 2: Zelfde tekst als afb. 1 met verschillende tekengrootte en lay-out.

 

Statistieken in Microsoft Word 2013

Afb. 3: Ook hier dezelfde tekst als afb. 1 met verschillende tekengrootte en lay-out.

 

De waarde van de parameter ‘Regels’ van de statistieken van Microsoft verandert van aanvankelijk 58 (Afb. 1) naar 65 (Afb. 2) resp. 49 (Afb. 3).

In de meeste gevallen bepaalt u het juiste aantal regels door de parameter ‘Tekens (inclusief spaties)’ uit de statistieken van Word te delen door 50 (resp. 55 of 60, naargelang het land en de afrekeningswijze).

Spatieproblematiek

De spatie is een noodzakelijk teken om woorden van elkaar te scheiden. Zonder spaties is een tekst onleesbaar en onbruikbaar. Daarom is het vanzelfsprekend dat spaties worden meegeteld bij de berekening van het aantal regels.

Soms worden spaties in de tekstverwerking of in DTP door minder geoefende auteurs verkeerd gebruikt om teksten te formatteren (bv. om alinea’s te doen inspringen). Deze onnodige spaties verhogen dan het resultaat van de berekening van het aantal regels.

Om dit probleem te vermijden, gebruiken we bij PTS de volgende formule:

Aantal regels = (‘Tekens (exclusief spaties)’ + ‘Woorden’) / 50

Door ‘Tekens (exclusief spaties)’ worden alle spaties in de tekst genegeerd. Om enkel de noodzakelijke spaties mee te tellen, tellen we het aantal ‘Woorden’ erbij. Daardoor leggen we vast dat er bij ieder woord een spatie hoort. Deze berekende teksthoeveelheid in tekens delen we door 50, de lengte van een standaardregel.

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op